ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПРИКАРПАТСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

за наказом ректора від 24 червня 2021 року, № 364, змінами від 28.12.2021 р., № 832; від 25.08.2022 р., №403; від 30.08.2022 р., № 415; від 22.09.2022 р., № 506; від 26.12.2022 р. № 734-736; від 03.01.2023 р.,

№ 12

за займаними посадами:
1. Цепенда Ігор Євгенович – ректор університету, доктор політичних наук, професор.
2. Якубів Валентина Михайлівна – перший проректор, доктор економічних наук, професор.
3. Лапковський Едуард Йосипович – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат медичних наук, доцент.
4. Шарин Сергій Володимирович – проректор з науково-педагогічної роботи, доктор фізико-математичних наук, професор.
5. Запухляк Руслан Ігорович – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат фізико-математичних наук, професор.
6. Шинкарук Ярослав Іванович − проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку, кандидат юридичних наук, професор.
7. Благун Іван Семенович – декан економічного факультету, доктор економічних наук, професор.
8. Великочий Володимир Степанович – декан факультету туризму, доктор історичних наук, професор.
9. Гасюк Іван Михайлович – декан фізико-технічного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор.
10. Голод Роман Богданович – декан факультету філології, доктор філологічних наук, професор.
11. Заграй Лариса Дмитрівна – декан факультету психології, доктор психологічних наук, професор.
12. Кондур Оксана Созонтівна – декан педагогічного факультету, доктор педагогічних наук, професор.
13. Кугутяк Микола Васильович – декан факультету історії, політології та міжнародних відносин, доктор історичних наук, професор.
14. Микитин Юрій Іванович – директор навчально-наукового юридичного інституту, кандидат юридичних наук, доцент.
15. Москаленко Юрій Михайлович – директор Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
16. Нагорняк Михайло Миколайович − директор інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки, доктор політичних наук, професор.
17. Пилипів Володимир Михайлович – декан факультету математики та інформатики, доктор фізико-математичних наук, професор.
18. Плекан Юрій Васильович – директор Коломийського навчально-наукового інституту.
19. Случик Віктор Миколайович – декан факультету природничих наук, кандидат фізико-математичних наук, професор.
20. Федорак Володимир Васильович – директор Навчально-наукового інституту мистецтв.
21. Яців Ярослав Миколайович – декан факультету фізичного виховання і спорту, кандидат педагогічних наук, професор.
22. Яцків Наталія Яремівна – декан факультету іноземних мов, кандидат філологічних наук, професор.
23. Дзумедзей Роман Олексійович – директор наукової бібліотеки, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
24. Григорів Ольга Орестівна – головний бухгалтер, кандидат економічних наук, доцент.
25. Климончук Василь Йосифович – голова первинної профспілкової організації працівників університету, кандидат економічних наук, доцент.
26. Стинська Вікторія Володимирівна – учений секретар університету, доктор педагогічних наук, професор.
27. Дюк Назарій Степанович – голова студентського профкому університету.
28. Лялюк Вікторія Ігорівна – голова студентського сенату університету.

виборні представники, обрані конференцією трудових колективів структурних підрозділів університету:

29. Кононенко Віталій Іванович – радник ректора університету, ректор університету (1986 – 2004), доктор філологічних наук, професор.
30. Остафійчук Богдан Костянтинович – ректор університету (2004 – 2012), доктор фізико-математичних наук, професор.
31. Боришкевич Ірина Ігорівна – голова ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та молодих вчених.
32. Бубна Роман Мирославович – Генеральний директор ТОВ «Науковий парк» «Прикарпатський університет», кандидат економічних наук
33. Костючок Петро Леонтійович – докторант.
34. Татарин Лілія Василівна – аспірант.
35. Бариляк Анастасія Романівна – студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин;
36. Довбня Марта Василівна – студентка факультету іноземних мов;
37. Перчик Мар’яна Володимирівна – студентка Педагогічного факультету;
38. Лук’янов Олег Степанович – студент Навчально-наукового юридичного інституту;
39. Поліщук Станіслав Андрійович – студент Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки;
40. Хортів Марія Віталіївна – студентка факультету філології.

Педагогічний інститут

41. Прокопів Любов Миколаївна – завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика, кандидат педагогічних наук, доцент.
42. Чупахіна Світлана Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти.

Навчально-науковий юридичний інститут

43. Вівчаренко Олег Антонович – заступник директора навчально-наукового юридичного інституту, доктор юридичних наук, професор.

Факультет туризму

44. Клапчук Володимир Михайлович – завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, доктор історичних наук, професор.
45. Філюк Світлана Михайлівна – завідувач кафедри туризмознавства і краєзнавства.

Факультет природничих наук

46. Семчишин Галина Миколаївна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біохімії та біотехнології.
47. Татарчук Тетяна Романівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії.

Факультет історії, політології та міжнародних відносин

48. Жерноклеєв Олег Станіславович – завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук, професор.

Факультет філології

49. Ґрещук Василь Васильович – завідувач кафедри української мови, доктор філологічних наук, професор.
50. Хороб Степан Іванович – завідувач кафедри української літератури, доктор філологічних наук, професор.

Навчально-науковий інститут мистецтв

51. Дутчак Віолетта Григорівна – завідувач кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
52. Серганюк Любов Іванівна – завідувач кафедри методики музичного виховання та диригування, кандидат мистецтвознавства, професор.

Коломийський навчально-науковий інститут

53. Поясик Оксана Іванівна – завідувач кафедри педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки

54.Джус Оксана Володимирівна – завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій, доктор педагогічних наук, доцент.

Фізико-технічний факультет

55. Когут Ігор Тимофійович – завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та електроніка, доктор технічних наук, професор.
56. Салій Ярослав Петрович – професор кафедри фізики і хімії твердого тіла доктор фізико-математичних наук, професор.

Факультет математики та інформатики

57. Загороднюк Андрій Васильович – завідувач кафедри математичного і функціонального аналізу, доктор фізико-математичних наук, професор.
58. Кузь Микола Васильович – професор кафедри інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор.

Економічний факультет

59. Гнатюк Тарас Михайлович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування.
60. Дмитришин Леся Ігорівна – завідувач кафедри економічної кібернетики, доктор економічних наук, професор.

Факультет іноземних мов

61. Бистров Яків Володимирович – завідувач кафедри англійської філології, доктор філологічних наук, професор.
62. Остапович Олег Ярославович – доцент кафедри німецької філології, кандидат філологічних наук, доцент.

Факультет психології

63. Дойчик Максим Вікторович – завідувач кафедри філософії, соціології та релігієзнавства, доктор філософських наук, професор.
64. Пілецька Любомира Сидорівна – завідувач кафедри соціальної психології, доктор психологічних наук, професор.

Факультет фізичного виховання і спорту

65. Лісовський Богдан Петрович – завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури.
66. Синиця Андрій Володимирович – завідувач кафедри спортивно-педагогічних дисциплін